Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık nedir?


Rehberliğin Amacı ve Tanımı: Bireyin sorunlarını çözmesi ve kendisini tanıması, yeteneklerinin ve ilgilerinin belirlernerek buna uygun kararlar alınması, son olarak bireyin özgüveninin yerine gelmesi için uzman kişilerce yürütülen hizmet ve hizmetlere “Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik” adı verilir.

Rehberliğin Amacı ve Rehberlik: Rehberlik özünde kişinin kendini tanıması, kişiye kendini tanıtmaktır. Kişinin gerçekçi kararlar alması, ilgili ve yetenekli olduğu alanları fark etmesi, isteklerini geliştirmesi ve yerine getirmesi, kendi problemlerini çözmesi, kendisi ile uyum içerisinde olması ve bunun sonucunda ise kişiye yapılan profesyonel, bilimsel ve sistemli yardımcı sürecidir.

Rehberlik Edilen Bireylerin:

  • Kendine has özelliklerini ve güçlerini fark etmesi,
  • Çevresine uyum sağlaması,
  • Kendini tanıması,
  • Fırsatları değerlendirmesi amaçlanır.

Bireyler öncelikle çevresi ve kendisi hakkında ayrıntılı ve doğru bilgi edinmelidir. Bundan kasıt, şahısın kendini tanıması sürecinde; psikolojik ihtiyaçları, hoşlandığı ve hoşlanmadığı faaliyetleri, zihin ve beden yetenekleri, hayattan beklentisi, onu mutlu eden şeyleri, değerleri ve tutumları tanıması kastedilmektedir. Rehberliğin en önemli ve birinci işlevi öncelikle kişiye kendini tanıtmaktır.

Rehberliğin diğer bir işlevi, bireyleri sosyal açık gelişim olanakları ve izlenecek kurallar hakkında bilgilendirmektir.

Kendini gerçekleştiren kişinin özellikleri: Kendini gerçekleştiren kişinin kişiliği daha tatmin edici ve daha verimlidir. Kimliğine dair daha tutarlı bir görüşe sahip ve gerçekte kim olduğunu görebilir. Kendini gerçekleştiren insanlar, kendileri ve diğerleri hakkında iyi fikirlere sahiptir; insan değerlerine saygı duyar, benimser ve geliştirir. Hedeflerinin farkında olan bireyler zamanlarını iyi değerlendireceklerdir. Geçmişe göre daha ileriye dönük ve yaratıcı olacaklardır. Kendisine saygı duyar ve statüsünü kabul ederler, duygularından kaçınmazlar. Kendini gerçekleştirme yeteneğine sahip insanlar, değişiklikleri ve yeni deneyimleri kabul etmeye isteklidir. Kendini bu sürekli değişen gerçek dünyanın sürekli değişen bir parçası olarak görürler.

Rehberlik nedir?
Rehberlik nedir?